Atatürk Eğitim FakültesiTarih Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Genel Bilgiler

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

 

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Vahdettin ENGİN

 

  Anabilim Dalımız, Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde lisans eğitimi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. 5 yıllık (3.5+1.5 yıl) lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz tarih öğretmeni olarak mezun olmakta, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.

 

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the brochure of department in English PDF document by click here.

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

 

Tarihçe

16 Mart 1848’de Dârülmuallimîn-i Rüşdî olarak açılan; sırasıyla Dârülmuallimîn-i Kebîr, Dârülmuallimîn-i Âliye adını alan Atatürk Eğitim fakültesi; Cumhuriyetin ilanı ile bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla anılır. Liselere öğretmen yetiştiren İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, 1980’de Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, nihayet Marmara Üniversitesi’nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi adını almıştır. Kurumda Tarih Öğretmenliği de eski bölümlerden biri olarak yer almıştır. Bunda fakültenin 1983-1984 yılları arasında dekanı olarak Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ın ve 1990-1993 yılları arasında dekanı olan Prof. Dr. Coşkun Alptekin’in önemli katkılarının olduğu söylenebilir. Zaten Tarih Öğretmenliği’nin, A.B.D. olarak 1982 yılında Marmara Üniversitesinin kurulması ve Atatürk Eğitim Enstitüsünün, Atatürk Eğitim Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı olarak kurulmuş olması bunu teyit eder mahiyettedir.

Tarih öğretmenliği A.B.D. olarak kurulduğu 1982 yılında akademik kadroda Doç. Dr. Hüseyin Salman ABD başkanı olmak üzere; Dr. Ekrem Uykucu, Öğr. Gör. Ercan Süel yer almıştır. Şimdi ABD başkanımız olarak görev yapan Prof. Dr. Vahdettin Engin, şimdi Ayasofya Müzesi Müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Haluk Dursun ve şimdi Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı olan Yar. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Arş. Gör. olarak yer almıştır.

Anabilim dalımız ilk mezunlarını 1985’te vermiştir. Çünkü Eğitim Enstitüsü’nden Fakülteye dönüştürüldüğünde ikinci sınıflarını okuyan öğrencileri vardır. Şimdiye kadar binlerce nitelikli ve değerli tarih öğretmeni mezun ettiğini tahmin ettiğimiz Anabilim Dalında 1985 yılında Özcan Mert ve Gülay Öğün Bezer Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

1986 yılında ise Doç. Dr. Yusuf Halaçoğlu (Türk Tarih Kurumu eski Başkanı) atanmış,  Prof. Dr. Mücteba İlgürel kadrolu olmasa da dışarıdan ders vermiştir. Bu süreçte Mustafa Barut, öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Erhan Afyoncu da 1989 yılında Araş. Gör. olarak Anabilim dalında göreve başlamış. Sonraki bir tarihte de Yüksel Çelik, Araş. Gör olarak görev yapmıştır.

Bütün bu hocalar, eğitim fakültelerinin 1998 yılında yeni yapılanması çerçevesinde eğitim ya da pür tarih çalışması tercihinde bulunmaları zorunluluğu karşısında, tarih alanında çalışmayı tercihlerinden dolayı 2000 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne gönderilmiştir. YÖK’ün 3.5 artı 1.5 şeklinde bilinen ilk 3.5 yılı Fen-Edebiyatta olmak üzere son 1.5 yılı da Eğitim Fakültesi’nde alan eğitimi ve pedagoji derslerinden oluşan bir programın uygulanması dolayısıyla Fen-Edebiyata giden bu kadronun eğitim tarih öğretmenliği lisans öğrencilerine yine ders vermişler, yine Tarih Öğretmenliği lisans öğrencilerinin hocası olmaya devam etmişlerdir.

Anabilim Dalı kurulduğundan beri görev yapmış A.B.D. başkanlarına bakıldığında;  ilk başkanın kurucu sıfatı ile Doç. Dr. Hüseyin Salman olduğu görülür. Bugün Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. olarak göreve devam eden Salman, Anabilim Dalına 1982-1986 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Salman’dan sonra A.B.D. başkanlığını, 5 Şubat 1986-14 Temmuz 1989 tarihleri arasında o zamanlar Doç. Dr. olan bugün Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. olarak görev yapan Yusuf Halaçoğlu yapmış. 2001 yılından 2009 yılına kadar (Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. olarak) Dursun Dilek, 2009 yılından itibaren ise Prof. Dr. Vahdettin Engin Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

 

2012 Yılı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Adı

Programın Adı

Puan Türü

Kont.

En Küçük Puanı

En Büyük Puanı

Marmara Üniversitesi

Tarih Öğretmenliği

TS-1

21

 

 


 Çalışma Alanları
Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında, dershanelerde tarih  öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca araştırma merkezleri, gazete ve dergilerde de görev alabilmektedir.

 

Lisansüstü Eğitim

Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı lisansüstü düzeyde Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Yüksek lisans programına her yıl 10, doktora programına ise 5 öğrenci almaktadır.

Bu sayfa Tarih Öğretmenliği tarafından en son 08.12.2016 13:34:10 tarihinde güncellenmiştir.